Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) Politikası

İş Sağlığı ve Emniyeti, Çevrenin Korunması Şirket Yönetiminin çalışma prensipleri arasında her zaman ön planda tutulmaktadır.

İş kazalarının ve çevre kirlenmesinin önlenmesi ile ilgili hertürlü tedbiri almak Şirket Yönetiminin amacıdır.

Bu edeflere ulaşmak için tüm işyerlerinde;
 • Şirketimizin, tüm tesislerinde uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemi ile beraber, çalışanlarımızı ve çevremizi olumsuz etkileyebilecek iş güvenliği risklerini değerlendirerek, gerekli tedbirleri almak için SEÇ Yönetim sistemini kullanılacaktır,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan Çevre kirliliğini önleyecektir, çevre kirliliğini kontrol altına almak, iş emniyeti ve insan sağlığını tehdit eden faktörlerin olumsuz etkilerine karşı önlemler alacaktır,
 • Çalışanlarımızın, Tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği konularında bilinçlendirerek eğitim ile destekleyecektir,
 • Yürürlükteki çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatlarının takibi ve uygulanması, Kuruluş adına çalışan kişilere sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı ve iş güvenliği sağlayacaktır,
 • Doğal kaynaklarımızın korunup hammadde ve enerji kaynaklarının, ürün kalitesini etkilemeyecek şekilde tasarruflu kullanılması ve geri dönüşüm amacıyla değerlendirilecektir,
 • Çevre konusunda yaptığımız uygulamaların, kamuoyu incelemesine açık tutacaktır,
 • Yöneticiler, iş planlama ve karar verme süreçlerinde SEÇ sistemini ve hedeflerini entegre edecektir,
 • Şirketimizde uygulanan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek ve etkinliklerini sürekli iyileştirecektir.

  Şirketimiz, SEÇ performansını ve çalışma şartlarını sürekli iyileştireceğini, tesislerde ve genel müdürlükte görevli yöneticiler bu politikanın kendi birimlerinde uygulanmasını temin edeceğini ve bu konulardaki performansımızı geliştirerek ürünlerini çevreye uyumlu bir şekilde satışını yapacağını taahhüt etmektedir.

  Arash Repac
  Genel Müdür