LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ San. ve Tic. LTD ŞTİ - Rusya’dan Türkiye’ye paketli ürünlerin kara taşıma ihalesi (2 lot)

DAVET MEKTUBU

İşbu mektubumuzla LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, «Rusya’dan Türkiye’ye paketli ürünlerin kara taşıma ihalesi» adı altında madeni yağları, cam yıkama sıvıları ve soğutma sıvıları Rusya'daki yükleme noktalarından Türkiye’deki gümrük bölgesine kadar (Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğüne) taşınması hizmeti amacı ile uluslararası kara nakliye işlerinin organize edilmesi ve gerçekleştirilmesine ilişkin düzenleyeceğimiz açık, iki aşamalı ihaleye sizi davet etmekteyiz.
İhale numarası: 2016-07-MO-092.

Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335.
İhale katılımı için LLME web sitesinde http://www.lukoil.com.tr/Auction/1 ‘LUKOIL İHALELERİ’ bölümde başvuru yapıldıktan sonra, ihale dokümantasyonu 2 gün içinde tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
İhale teklifleri Tatiana Koparan adına, Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, 34335, tel: 0 (212) 274 37 76/77 adrese teslim edilecektir.
İhale teklifleri Türkçe dilinde hazırlanacaktır.

İhale tarihleri aşağıdaki gibidir:
İhale katılımı için siteye son kayıt tarihi     : 10.08.2016.
İhale dokümanların teslim etme son tarihi : 17.08.2016.
Teknik zarfların açılım (1. aşama) 18.08.2016 saat 11:00'de İşveren adresinde yapılacaktır.
1. aşamasında kayıtlı istekli temsilcilerin bulunması zorunlu değildir.
Açık eksiltmeler (2. aşama) 23.08.2016 tarihinde saat 11:00’de Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No. 22, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacaktır.
2. aşamasında kayıtlı İstekli temsilcilerin bulunması zorunludur.

İsteklilerin özel dikkatine!
İhale ticari zarfların açılımı, prosedürü ve açık eksiltmelere katılımı ile ilgili Tatiana Koparan’dan 0(212) 274 37 76/77-nolu telefondan destek alabilir ve tkoparan@lukoil.com.tr e-mail adresinden ulaşılabilir.

İhale teklifleri 1 adet olarak hazırlanacaktır.

Ek № 1
Yapılacak ihaleye ilişkin genel bilgiler

İHALE KONUSU: Rusya’dan Türkiye’ye paketli ürünlerin kara taşıma ihalesi (2 lot).

1). İhale konusu, teknik bilgileri, tesis detayları:
Madeni yağları, cam yıkama sıvıları ve soğutma sıvıları Rusya'daki yükleme noktalarından Türkiye’deki gümrük bölgesine kadar (Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğüne bağlı olan antrepolara kadar) taşınması hizmeti amacı ile uluslararası kara nakliye işlerinin organize edilmesi ve gerçekleştirilmesidir.

2). Hizmet başlangıç - bitiş tarihi:
Sözleşme tarihinden itibaren 3 aylık.

3). Organizatör (İşveren):
LUKOIL Lubricants Middle East Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited ŞTİ.
Posta adresi: Akatlar Mah., Ebulula Mardin Cd, Maya Park Tower 1, No.22, Beşiktaş, İstanbul, Turkey, 34335
Tel.: +90 (212) 274 37 76/77
Faks: +90 (212) 274 37 79
tkoparan@lukoil.com.tr

4). İhale düzeni, sorumlukları:
LUKOIL, TAŞIYICI FİRMA’ya yüklerin Rusya'daki yükleme noktalarından Türkiye’deki gümrük bölgelerine kadar taşıma yükümlülüğünü yerine getirilmesi için, ticari belgeler, faturalar, sertifikalar dahil olmak üzere tüm belgeleri sağlayacaktır; TAŞIYICI FİRMA Rusya'daki yükleme noktalarından Türkiye’deki gümrük bölgelerine kadar taşınması ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirecektir.
Taşıyıcı Firmanın sorumlukları:
• LUKOIL’in yüklerini taşımak için boş araçları sipariş etmeyi ve tedarikçi deposundan karayolu araçları ile yüklerin sevkiyatını organize etmeyi;
• LUKOIL’in talebine istinaden yüklerin taşınma aşamaları ve lokasyonu ile ilgili LUKOIL’i yazılı olarak bilgilendirmeyi;
• yüklerin varış limanlarında tahliyesi ile yüklerin LUKOIL’e eksiksiz ve zamanında teslim edilmesini organize ve kontrol etmeyi;
• ihale konusu olan hizmeti vermek üzere diğer hizmetler etmeyi.

5). İsteklinin üretimde temel yükümlülükleri:
• Benzer projelerde çalışma
• Yükleme için kullanılan araç veya konteynerin ulusal veya uluslararası standartların bir veya birkaç kriterlerine regülasyonlarına uymasını sağlama
• İhale konusu ile ilgili düzenlenen sözleşmenin tüm şartlarına uyma.

6). Ödeme şartları ve düzeni:
Ödeme faturanın ibraz tarihinden itibaren, 30 gün sonra yapacaktır.

İhale sonuçlarına göre, İhaleyi kazandığı takdirde Şirket ile 20 gün içinde Sözleşmeyi akdeder.

İhale Başvuru Formu

 • Kişi / Şirket Adı ve Unvanı *
 • Vergi Dairesi ve Numarası *
 • Adres *
 • Telefon *
 • Fax *
 • Cep Telefonu *
 • Email *
 • Website Adresi *
 • A) UYGULAMACI FİRMA
  B) TEDARİKÇİ FİRMA
 • Faaliyet Alanı *

TEDARİKÇİ FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM

 • Malzeme Branşları *
 • Açıklama *